Een waanzinnig filosoof: Friedrich Nietzsche. Zijn minachting voor het christendom en de zwakken!

Twee aforismen van Friedrich Nietzsche[ 1844-1900]: 1 ‘Er is meer verstand in uw lijf dan in uw beste wijsheid’. [Also sprach Zarathustra] 2:’Zo leven dat je opnieuw zou willen leven, dat is je plicht’. [Nachlass]. OVER DE GENEALOGIE DER MORAAL 1887 Niet iedereen verdient de sympathie, sommigen verknallen het voor zichze...